Erasmus Mundus Joint Master Degree Cultures Littéraires Européennes

Κόστος Συμμετοχής


Όλοι οι φοιτητές του CLE υποχρεούνται να καταβάλλουν το κόστος συμμετοχής, που τους επιτρέπει να εγγραφούν στο πρόγραμμα και να καλύψουν πρόσθετες υπηρεσίες.

 

EUR6.000/έτος – Φοιτητές Σ.Χ.:

1. που προέρχονται από χώρες ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ 27 χωρών της ΕΕ (Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία, Σουηδία) ΚΑΙ Ισλανδία, Λίχτενσταϊν, ΠΓΔΜ, Νορβηγία, Τουρκία, Σερβία και Ηνωμένο Βασίλειο

ή

2.που δεν είναι κάτοικοι ούτε έχουν ασκήσει την κύρια δραστηριότητά τους (σπουδές , εργασία κλπ.) για πάνω από 12 μήνες συνολικά κατά τα τελευταία πέντε έτη σε μία ή περισσότερες από αυτές τις χώρες.

 

EUR3.000/έτος – Φοιτητές Χ.Π.:

1.που είναι κάτοικοι μίας εκ των 27 χωρών της ΕΕ(Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο ΚΑΙ Ισλανδία, Λίχτενσταϊν, ΠΓΔΜ, Νορβηγία, Τουρκία)

ή

2.που είναι φοιτητές Σ.Χ. και κάτοικοι ή έχουν ασκήσει την κύρια δραστηριότητα τους (σπουδές, εργασία, κλπ.) για πάνω από 12 μήνες συνολικά κατά τα τελευταία πέντε έτη σε μία ή περισσότερες από αυτές τις χώρες.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φοιτητές από το Ηνωμένο Βασίλειο από τον Ιανουάριο του 2021 

Φοιτητές από το Ηνωμένο Βασίλειο που φοιτούν - ή θα εγγραφούν - στο Κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Erasmus Mundus in European Literary Cultures CLE (υποψήφιοι που θα γίνουν δεκτοί τα έτη 2019-21, 2020-22, 2021-23 και 2022-24) θα συνεχίσουν να ενσωματώνονται  στους φοιτητές ή/και κατοίκους των χωρών Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων (Programme Country). 


Για περισσότερα:  Όρος του 12μηνου

Tο κόστος συμμετοχής (για τα πανεπιστήμια εντός του CLE Consortium) καλύπτει:  

  • τα δίδακτρα και την οργάνωση μαθημάτων και δραστηριοτήτων  
  • τα διοικητικά και διαχειριστικά έξοδα του προγράμματος  
  • έξοδα διδασκαλίας και εκμάθησης γλώσσας 
  • ασφάλιση και αξιολόγηση ποιότητας, στήριξη για έξοδα διαμονής και visa. 

 Το κόστος συμμετοχής δεν περιλαμβάνει τα έξοδα διαμονής, διαβίωσης, μετακίνησης, εξοπλισμού, βιβλίων ή αθλητικών κέντρων. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο τρόπος πληρωμής διαφέρει καπό τη μία χρονιά στην άλλη, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο στο οποίο βρίσκεται ο φοιτητής κατά τη διάρκεια του 1ου (αρχή πρώτου έτους) και του 3ου εξαμήνου (αρχή δεύτερου έτους):

Εάν, στο ξεκίνημα της κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς (1ο και 3ο εξάμηνο), ο φοιτητής βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο της Μπολώνια:

πρέπει κατά την άφιξή του στο Πανεπιστήμιο της Μπολώνια να ακολουθήσει τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας CLEστη Μπολώνια και να ξεκινήσει τις διαδικασίες εγγραφής, όπως αυτές περιγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/tasse-e-contributi

Εάν, στην έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς (1ο και 3ο εξάμηνο), ο φοιτητής ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ στο Πανεπιστήμιο της Μπολώνια (π.χ. βρίσκεται στη Γαλλία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ρωσσία, Ινδία ή Σενεγάλη): the payment has to be made

through the system PagoUnibo at the following link:
https://pago.unibo.it/pagounibo/nuovoPagamento.htm?token=LilecErasmusMundus

IMPORTANT:
1. You can choose the language (Italian or English by clicking on the top right);
2. The "Codice fiscale" is required only for Italian students;
3. You have to fill in the form with the amount of the instalment or the single payment "monorata";
4. Please, save the payment receipt and send it to the following address: lucia.manservisi@unibo.it 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Η παράλειψη της ακριβούς αιτιολογίας σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να γίνει αιτία για έλλειψη καταβολής των διδάκτρων σας στο CLΕ.

ΠΟΣΑ

ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Σ.Χ. - EUR 6.000/έτος

Πρώτη δόση: € 157,04
Δεύτερη δόση: €2.921,48
Τρίτη δόση: €2.921,48
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εφάπαξ πληρωμή (monorata): €6.000

ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Χ.Π. - EUR 3.000/έτος

Πρώτη δόση: € 157,04
Δεύτερη δόση: €1.421,48 (ή αναπροσαρμογή του ποσού λόγω ISEE*)
Τρίτη δόση: €1.421,48 (ή αναπροσαρμογή του ποσού λόγω ISEE*)

*Εάν ο φοιτητής ή η φοιτήτρια επιδείξει το ISEE, θα πρέπει:
1) να κοινοποιήσει στη γραμματεία Erasmus Mundus CLE Secretariat Στη Μπολόνια (lucia.manservisi@unibo.it) τη πρόθεση επίδειξης του ISEE
2) να διαβιβάσει τα απαιτούμενα έγγραφα μέσω της πύλης για φοιτητές ER-GO πριν τη λήξη της προθεσμίας που υποδεικύεται από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνιαν (UNIBO)
3) να ενημερώσει τη γραμματεία της Μπολόνια αμέσως μετά την αποστολή των εγγράφων 

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εφάπαξ πληρωμή (monorata): €3.000

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

  • Πρώτη δόση ή εφάπαξ πληρωμή έως 30 Σεπτεμβρίου 2022 
  • Δεύτερη δόση: έως 19 Δεκεμβρίου 2022
  • Τρίτη δόση: έως 15 Μαρτίου 2023

Η παράλειψη τήρησης των προκαθορισμένων ημερομηνίων πληρωμής θα έχει ως αποτέλεσμα το φραγμό σπουδών και επομένως θα είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε κίνηση (εξέταση, αλλαγή προγράμματος πτυχίου ή πανεπιστημίου, παρουσίαση πλάνου ύλης, τελική εξέταση, κλπ.)

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των διδάκτρων θα συνυπολογιστεί αυτόματα ένα πρόστιμο €30, όταν η πληρωμή πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών από το πέρας της προθεσμίας. Εάν η πληρωμή πραγματοποιηθεί μετά τις 30 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας, θα συνυπολογιστεί πρόστιμο ύψους €150.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Αφού πραγματοποιηθεί η πληρωμή θα πρέπει:

  1. Ενημερώσετε τη Γραμματεία του CLE στη Μπολώνια (lucia.manservisi@unibo.it) και
  2. Επισυνάψετε ένα αντίγραφο του εμβάσματος.

Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία (lucia.manservisi@unibo.it) πριν πραγματοποιήσετε την πληρωμή.

Cookie

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies τρίτων

This site uses third-party cookies for traffic monitoring or for various services. Third-party cookies will be installed only if the "Third-party cookies" checkbox is selected and the OK button is pressed. Without third-party cookies some pages may not work. You can change your mind at any time by clicking on the "Cookies" link on each page at the bottom left. By clicking OK you declare that you have read the Privacy Policy and Cookie Policy and accept it the conditions

τεχνικά cookies
cookies τρίτων