Erasmus Mundus Joint Master Degree Cultures Littéraires Européennes

Υποτροφίες


 

Για να υποβάλουν αίτηση για τις υποτροφίες Erasmus+ Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJDM), οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον πρώτο γύρο. 

PLEASE NOTE: The awarding of Erasmus Mundus scholarships is conditional on the outcome of the selection for the funding under the EMJM Erasmus Mundus Joint Master program that will be confirmed by the European Agency EACEA by June 2023.

Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι όσοι σπουδαστές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για υποτροφίες Erasmus + Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) στην πρώτη πρόσκληση υποβολής αίτησης θα εγγραφούν αυτόματα στη δεύτερη λίστα κατάταξης για οποιαδήποτε άλλη οικονομική υποστήριξη που έχει προγραμματιστεί για τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, εφόσον το έχουν υποδείξει στην κατάλληλη ενότητα της Ηλεκτρονικής Φόρμας Αίτησης. 

 

ΠΟΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ:

Φοιτητές από όλο τον κόσμο μπορούν να κάνουν αίτηση για υποτροφία Erasmus+ EMJMD, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ και τα επιπλέον κριτήρια που αναγράφονται παρακάτω. 

Πριν συνεχίσετε στη παρούσα σελίδα, βεβαιωθείτε πως έχετε διαβάσει για το διαχωρισμό μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος και των Συνεργαζόμενων Χωρών και τον όρο του 12μηνου, που εξηγεί τα διαφορετικά ποσά της χορηγούμενης υποτροφίας. 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Οι υποτροφίες περιλαμβάνουν τα έξοδα φοίτησης των φοιτητών (όπως δίδακτρα, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και άλλα υποχρεωτικά έξοδα που συνδέονται με τη συμμετοχή των φοιτητών στο τμήμα), ένα ποσό για τα έξοδα μετακίνησης και εγκατάστασης των φοιτητών και ένα επίδομα διαβίωσης για όλη την διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος CLE.

Συμμετοχή στα έξοδα φοίτησης (καταβάλλεται στην Κοινοπραξία):

Με τον όρο «έξοδα φοίτησης», αναφερόμαστε σε υποχρεωτικά διοικητικά/λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με την συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα CLE (π.χ. για την βιβλιοθήκη, τα εργαστήρια, δίδακτρα, ασφάλιση, κλπ.):


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
:

 • Οι φοιτητές με ιθαγένεια από τις Erasmus + χώρες του προγράμματος, θεωρούνται ως φοιτητές χώρας προγράμματος. Σπουδαστές με υπηκοότητα συνεργαζόμενος χώρας που διαμένουν σε χώρα του προγράμματος ή έχουν ασκήσει την κύρια δραστηριότητά τους (σπουδές, κατάρτιση ή εργασία) σε χώρα του προγράμματοςγια περισσότερους από συνολικά 12 μήνες, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια (υπολογιζόμενα αντίστροφα από την προθεσμία υποβολής που ορίζεται από το Consortium για την υποβολή αίτησης για το CLE). 
 • Οι φοιτητές με διπλή υπηκοότητα (από χώρα του προγράμματος και συνεργαζόμενη χώρα) πρέπει να υποδείξουν με υπό ποια υπηκοότητα υποβάλλουν την αίτηση υποτροφίας. 

Συμμετοχή στα έξοδα μετακίνησης και εγκατάστασης (καταβάλλεται στον Φοιτητή):

1.000 per year per scholarship holder resident of a Programme Country for travel costs;

2.000 per year for travel costs + 1.000 for installation costs for scholarship holder resident of a Partner Country whose location is situated at less than 4.000 KM from the EMJMD coordinating HEI

OR

3.000 per year for travel costs + 1.000 for installation costs for scholarship holder resident of a Partner Country whose location is situated at 4.000 KM or more from the EMJMD coordinating HEI.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 • Tο consortium CLE θα ελέγξει τον τόπο διαμονής του υποψηφίου. Στο στάδιο των αιτήσεων, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν ένα πιστοποιητικό διαμονής (η χορήγηση του οποίου θα γίνει από τον τοπικό δήμο) και/ή ένα πιστοποιητικό από τον τόπο εργασίας, σπουδών ή κατάρτισής τους, η χορήγηση του οποίου θα γίνει από τον εκάστοτε εργοδότη ή εκπαιδευτικό ίδρυμα. Και στα δύο έγγραφα θα πρέπει να δηλωθεί ο τόπος διαμονής του υποψηφίου τη χρονική στιγμή της αιτήσεως.
 • Συμμετοχή στα έξοδα εγκατάστασης παρέχεται μόνο σε φοιτητές που διαμένουν σε Σ.Χ. (€ 1.000 για τη διετή διάρκεια σπουδών). Πρόκειται για ένα κίνητρο που έχει σκοπό να βοηθήσει στην κάλυψη πρόσθετων εξόδων που αφορούν την έκδοση visa, άδειας παραμονής, κλπ., όπως και έξοδα προσωρινής διαμονής κατά την άφιξη των φοιτητών στο ΑΕΙ της αρχικής ΧΠ υποδοχής, καθώς και για τις επόμενες μετακινήσεις τους.

Συμμετοχή σε έξοδα διαβίωσης (καταβάλλεται στον Φοιτητή):

€ 1.000 ανά μήνα καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος σπουδών CLE (23 μήνες)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Συμμετοχή στα έξοδα διαβίωσης δεν παρέχεται σε:

 • κατόχους υποτροφιών για περιόδους παρακολούθησης του EMJMD κατά τις οποίες διαμένουν στη χώρα κατοικίας τους (σπουδές/έρευνα/εγκατάσταση /διατριβή)
 • κατόχους υποτροφιών από Σ.Χ. για περιόδους παρακολούθησης του EMJMD που υπερβαίνουν τους 3 μήνες (που είναι ενδεικτικά ισότιμοι με 15 πιστωτικές μονάδες) διαμονής σε οποιαδήποτε Σ.Χ.)

Ο αριθμός των προσφερόμενων υποτροφιών:

Ο αριθμός των υποτροφιών που εγκρίνονται από το EACEA για όλη την διάρκεια της οικονομικής περιόδου (εισαχθέντες 2019-21, 2021-22, 2021-23, 2022-24) είναι:

 • Συνεργαζόμενες Χώρες : 45 υποτροφίες
 • Χώρες του Προγράμματος14 υποτροφίες

Ειδικές υποτροφίες EMJMD για φοιτητές από συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου  9 υποτροφίες:

 • DCI Λατινική Αμερική > Bραζιλία,Μεξικό2 υποτροφίες;
 • Eυρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας (ENI) Ανατολή > Aρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία2 υποτροφίες;
 • EDFAcpΧώρες > 5 υποτροφίες.


ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:
 

Εκτός από τα παραπάνω κριτήρια και τους όρους που παρατίθενται εδώ, παρακαλώ σημειώστε επίσης:

 • Όρος του 12μηνου: Όσοι φοιτητές δεν είναι κάτοικοι ούτε έχουν ασκήσει την κύρια δραστηριότητά τους (σπουδές, κατάρτιση ή εργασία) για πάνω από 12 μήνες συνολικά κατά τα τελευταία 5 έτη σε μία Χ.Π., θα θεωρούνται φοιτητές Σ.Χ. Η πενταετής περίοδος αναφοράς για τον όρο του 12μηνου υπολογίζεται μετρώντας προς τα πίσω από την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υποτροφία EMJMD που καθορίζεται από τα consortia.
 • Οι υποτροφίες EMJMD καλύπτουν όλο τo Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα και χορηγούνται αποκλειστικά σε φοιτητές πλήρους φοιτήσεως στα τμήματα του προγράμματος.
 • Οι φοιτητές που έχουν ήδη λάβει υποτροφία EMJMD ή προηγούμενη υποτροφία για Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Πρόγραμμα Erasmus Mundus δεν είναι επιλέξιμοι για πρόσθετη υποτροφία στα πλαίσια του προγράμματος EMJMD.
 • Οι φοιτητές που θα λάβουν υποτροφία EMJMD δεν μπορούν να λάβουν άλλη επιδότηση από την ΕΕ κατά την διάρκεια των σπουδών τους στα πλαίσια του EMJMD.
 • Μόνο έως 3 φοιτητές με την ίδια υπηκοότητα μπορούν να λάβουν υποτροφία.
 • Κάθε φοιτητής μπορεί να κάνει αίτηση για 3 διαφορετικά προγράμματα EMJMD μόνο.
Cookie

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies τρίτων

This site uses third-party cookies for traffic monitoring or for various services. Third-party cookies will be installed only if the "Third-party cookies" checkbox is selected and the OK button is pressed. Without third-party cookies some pages may not work. You can change your mind at any time by clicking on the "Cookies" link on each page at the bottom left. By clicking OK you declare that you have read the Privacy Policy and Cookie Policy and accept it the conditions

τεχνικά cookies
cookies τρίτων