Erasmus Mundus Joint Master Degree Cultures Littéraires Européennes

ΤΟ CLE ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ


 

Από τη δημιουργία του CLE, το 2008, τα δεδομένα συλλέχθηκαν βάσει του αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών, των χωρών προέλευσής τους, του ποσοστού επιτυχίας της κατάρτισής τους και της προοπτικής εύρεσης εργασίας μετά από την απόκτηση του διπλώματός τους. Τα συλλεχθέντα αυτά δεδομένα μας επιτρέπουν να καταλάβουμε τα χαρακτηριστικά του CLE, τους στόχους που θέτει, καθώς και τις επιτεύξεις του.


CLE: παγκόσμια απήχηση

Ένα από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του CLE είναι η ευρεία απήχηση που έχει καθώς από τη δημιουργία του εκπροσωπούνται 68 χώρες σε όλο τον κόσμο σε συνολικά 370 εγγεγραμμένους φοιτητές. Αυτή η τεράστια προσέλευση αποτελεί απόδειξη του άκρως πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του CLE, καθώς σπουδαστές από όλο τον κόσμο έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν εμπειρίες, να ανταλλάξουν ιδέες και να γνωριστούν μεταξύ τους. 

mappa _geografica_1

(εικ.1) Χώρες καταγωγής των σπουδαστών του CLE (2008-2018)


CLE: ένα πρόγραμμα αριστείας

Το CLE είναι ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα δύο ετών, το οποίο απαιτεί την πλήρη δέσμευση του σπουδαστή, ο οποίος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του μέχρι το τέλος του Ιουλίου του δευτέρου έτους, ώστε να απονεμηθεί το δίπλωμα Erasmus Mundus. Πέρα από το εκπαιδευτικό πλαίσιο το οποίο προβλέπει μαθήματα στις γλώσσες των Πανεπιστημίων της Κοινοπραξίας, υπάρχουν κι άλλες δραστηριότητες, σεμινάρια, διαλέξεις, εργαστήρια, μαθήματα γλώσσας, τα οποία συμπληρώνουν την κατάρτηση του σπουδαστή. Όπως βλέπουμε και στο ακόλουθο γράφημα (εικ.2), το 94% των σπουδαστών αποκτούν το δίπλωμά τους έναντι ενός 6% των μελών που αποχωρούν κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους των σπουδών τους. 

(Εικ.3) Κατανομή των υποτροφιών Erasmus Mundus Master CLE (2008-2022)

 

 

Οι επαγγελματικές διέξοδοι του CLE : Ανθρωπιστικές Επιστήμες και εργασία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέπισε, χάρη στο ESCO, μία ταξινόμηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ικανοτήτων / δεξιοτήτων και των επαγγελμάτων. Αυτό το εργαλείο μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε μίαν ανάλυση των επαγγελματικών προφίλ των προηγούμενων αποφοίτων του CLE ( Alumni CLE), οι οποίοι απασχολούνται σε ένα εύρος τομέων, εκμεταλλευόμενοι τις πολλαπλές τους δεξιότητες. Υπάρχει πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων φοιτητών CLE σε διδακτορικά και πολιτιστικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις. Ακολουθούν τα αποτελέσματα της έρευνας CLE σχετικά με τη θέση τους μετά την αποφοίτησή τους στην αγορά εργασίας από το 2010 έως το 2021. Δείχνει ότι το 21,9% συνέχισε τη δραστηριότητά του στο διδακτορικό και την έρευνα. Το 31,3% εργάζεται στη διδασκαλία και, τέλος, το υπόλοιπο 46,8% σε διοικητικές θέσεις, μετάφραση, διαπολιτισμικές σχέσεις, στα μέσα και την επικοινωνία, στο ελεύθερο επάγγελμα ή στην τέχνη.

 

Εικ. 4 H επαγγελματική αποκατάσταση των ALUMNI CLE (2010-2022)

 

Παρατηρώντας το γράφημα, μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι το ποσοστό των αποφοίτων του CLE το οποίο δεν ακολουθεί μιαν επαγγελματική πορεία στην εκπαίδευση δεν αποτελεί μιαν απλή « αλλαγή πλέυσης ». Αντιθέτως, φαίνεται πως είναι ένα σημάδι συνειδητής επιλογής των αποφοίτων του CLE, οι οποίοι χρησιμοποιούν την κατάρτιση που αποκόμισαν από τις ανθρωπιστικές τους σπουδές, ως βάση πάνω στην οποία μπορούν να οικοδομήσουν μια επαγγελματική πορεία διαφορετική από αυτήν της εκπαίδευσης και της έρευνας.  Ειναι, επίσης, ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς την μεγάλη ποικιλία των επιλεχθέντων τομέων, που εκτείνονται από τη διαχείριση στη διαμεδολάβηση, από την πληροφορική στις γλώσσες. Οι παραπάνω σκέψεις, οδήγησαν στη δημιουργία του πρότζεκτ  H.E.A.D. , το οποίο στοχεύει στην ανάλυση της σχέσης ανάμεσα στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στον κόσμο της εργασίας.

Προσκεκλημένοι καθηγητές

Το πρόγραμμα CLE χρηματοδοτεί την κινητικότητα των επισκεπτών ακαδημαϊκών που ενδιαφέρονται  για μια περίοδο δραστηριότητας στο πλαίσιο του Master Course. Με τα χρόνια, 48 ακαδημαϊκοί που προέρχονται από διάφορες χώρες (Αλβανία, Αλγερία, Αυστραλία, Καναδάς, Γαλλία, Γεωργία, Ελλάδα, Ινδία, Ισραήλ, Ιταλία, Κιργιστάν, Λίβανος, Πορτογαλία, Ρωσία, Σενεγάλη, Ελβετία και ΗΠΑ) έχουν επωφεληθεί από τη κινητικότητα (εικ.5) που όχι μόνο συμβάλλει στον εμπλουτισμό του προγράμματος μέσω νέων διδακτικών και ερευνητικών προοπτικών, αλλά προσφέρει επίσης κίνητρα για το δίκτυο επαφής CLE.

 Scholars_en

(Εικ. 5) Επισκέπτες καθηγητές (2008-2021)

Cookie

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies τρίτων

This site uses third-party cookies for traffic monitoring or for various services. Third-party cookies will be installed only if the "Third-party cookies" checkbox is selected and the OK button is pressed. Without third-party cookies some pages may not work. You can change your mind at any time by clicking on the "Cookies" link on each page at the bottom left. By clicking OK you declare that you have read the Privacy Policy and Cookie Policy and accept it the conditions

τεχνικά cookies
cookies τρίτων