Erasmus Mundus Joint Master Degree Cultures Littéraires Européennes

Σχετικά με το CLE


Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα CLE στοχεύει στη προώθηση της εκπαίδευσης μέσα από μια πολυπολιτισμική ματιά στην Ευρώπη.

 

                                         CLE Leaflet

 

 

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια*: 

* see disclaimer

Τύπος πρόσβασης: Ανοιχτή πρόσβαση με αξιολόγηση προσωπικών ικανοτήτων.  

Τόπος διδασκαλίας: Μπολόνια (Ιταλία), Μυλούζη (Γαλλία), Στρασβούργο (Γαλλία), Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), Λισαβόνα (Πορτογαλία), Ντακάρ (Σενεγάλης), Μουμπάι (Ινδία).  

Το CLE είναι ένα διετές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών πλήρους φοίτησης το οποίο οργανώνεται από ένα Consortium 5 πανεπιστημίων της ΕΕ και 3 πανεπιστημίων εκτός ΕΕ. Επιδιώκει να παρέχει μια προετοιμασία υψηλής ποιότητας που αντικατοπτρίζει τις πολυπολιτισμικές πτυχές της Ευρώπης, σε τρεις κύριες μεθοδολογικές γραμμές: πολιτισμική, δυναμική και εκπαίδευση βασισμένη στις δεξιότητες.  

Στο τέλος του διετούς προγράμματος, μετά την υπεράσπιση της μεταπτυχιακής τους διατριβής ενώπιον μιας διεθνούς επιτροπής, οι φοιτητές του CLE λαμβάνουν διπλό ή πολλαπλό πτυχίο που εκδίδεται από τα πανεπιστήμια του Consortium στα οποία φοίτησαν για τουλάχιστον ένα εξάμηνο. 

Η γλώσσα στην οποία προσφέρονται τα μαθήματα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το Πανεπιστήμιο που τα παρέχει. 

Το CLE Master Course είναι ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη βελτίωση της ποιότητας του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.


Το πρόγραμμα ενθαρρύνει και στηρίζει: 

- τη συνεργασία και τις ανταλλαγές φοιτητών, ακαδημαϊκών και προσωπικού των πανεπιστημίων 

- την παγκόσμια προώθηση της εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως χώρου ακαδημαϊκής αριστείας 

- την επικοινωνία μεταξύ πανεπιστημίων, πολιτιστικών φορέων και επιχειρήσεων (Μουσεία, Εκδοτικοί Οίκοι, Ιδρύματα), όπως και δημόσιων και ιδιωτικών εταιρειών 

- καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες για τους πτυχιούχους του και πρόσβαση στο διεθνές εργατικό δυναμικό.
 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα CLE έχει ως στόχο την παροχή άριστων T-shaped δεξιοτήτων σε: 

- τουλάχιστον τρεις Ευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλικά-υποχρεωτικά, δύο ακόμη γλώσσες επιλέγοντας ανάμεσα στα Γαλλικά, Ιταλικά ή Ελληνικά) 

- τουλάχιστον τρεις τομείς του Ευρωπαϊκού πολιτισμού και της διανόησης (Λογοτεχνία, Τέχνες, Πολιτισμική Ιστορία, Ηθική και Αισθητική, Γλωσσικές Επιστήμες).

Στα χρόνια λειτουργίας του προγράμματος, έχει ανατεθεί μία πλειάδα επιπλέον δράσεων σε διακεκριμένους επιστήμονες και προσκεκλημένους ομιλητές (σεμινάρια, συνέδρια, εργαστήρια, διδασκαλία γλώσσας,…). Στόχος του CLE είναι να διατηρήσει και να διευρύνει αυτό το επιτυχημένο δίκτυο συνεργασιών. 

Μετά από έντεκα επιτυχημένα έτη στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε για μία ακόμη φορά την αριστεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος CLE, επιβεβαιώνοντας τον Ιούνιο του 2028 τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus + Erasmus Mundus Joint Master Degrees. Το CLE Master Course επιλέγεται για τρίτη φορά. 

Η υποτροφία περιλαμβάνει ένα προπαρασκευαστικό έτος (το οποίο ξεκινάει από τα μέσα Οκτωβρίου 2018), ακολουθούμενο από τέσσερις περιόδους επιλογής φοιτητών από το 2019 έως και το 2024.  

Κατά τη διάρκεια αυτή, 69 πλήρεις υποτροφίες θα απονεμηθούν στους καλύτερους φοιτητές του CLE. 

 Το πρόγραμμα στοχεύει: 

  1. Να προωθήσει την αριστεία, τη βελτίωση ποιότητας, την καινοτομία και τη διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) 
  1. Να αυξήσει την ποιότητα και την ελκυστικότητα των Ευρωπαϊκών Α.Ε.Ι. και να στηρίξει τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, προσφέροντας πλήρεις υποτροφίες στους καλύτερους μεταπτυχιακούς φοιτητές παγκοσμίως 
  1. Να βελτιώσει το επίπεδο ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών, και ιδιαίτερα την συνάφεια των Κοινών Μεταπτυχιακών τίτλων (Joint Masters) με την αγορά εργασίας, μέσω αυξημένης συμμετοχής των εργοδοτών. 

 Το πρόγραμμα Erasmus Mundus Joint Master Degrees ενσωματώνει προγράμματα σπουδών από οργανισμούς των κοινοπραξιών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα καθώς και από χώρες οι οποίες είναι συνεργαζόμενα μέλη. Το Erasmus + χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές για έρευνα, καθώς και σε ακαδημαϊκούς και σε προσκεκλήμένους λέκτορες για διδασκαλία. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το  EMJMD. 

Χάρη στη συμμετοχή στο Erasmus Mundus Joint Master Degrees program, η ελκυστικότητα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του CLE θα αυξηθεί περαιτέρω ώστε να δεχτεί τους καλυτερους φοιτητές από όλο τον κόσμο. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα βελτιώνει το επίπεδο των δεξιοτήτων των αποφοίτων του καθώς και την διευκόλυνσή τους στον τομέα της εύρεσης εργασίας, χάρη στη συνεισφορά των συνεργαζόμενων μελών. 

Τον Οκτώβριο του 2018, το CLE εμπλουτίστηκε με δύο νέους πανεπιστημιακούς συνεργάτες: το Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας (Πορτογαλία) και το Πανεπιστήμιο της Μουμπάι (Ινδία). 

Watch the video What our students say:

 

Cookie

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies τρίτων

This site uses third-party cookies for traffic monitoring or for various services. Third-party cookies will be installed only if the "Third-party cookies" checkbox is selected and the OK button is pressed. Without third-party cookies some pages may not work. You can change your mind at any time by clicking on the "Cookies" link on each page at the bottom left. By clicking OK you declare that you have read the Privacy Policy and Cookie Policy and accept it the conditions

τεχνικά cookies
cookies τρίτων