Erasmus Mundus Joint Master Degree Cultures Littéraires Européennes

Σχετικά με το CLE


Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα CLE στοχεύει στη προώθηση της εκπαίδευσης μέσα από μια πολυπολιτισμική ματιά στην Ευρώπη.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα CLE στοχεύει στη προώθηση της εκπαίδευσης μέσα από μια πολυπολιτισμική ματιά στην Ευρώπη.

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια*: 

•    Università di Bologna 
•    Université de Haute-Alsace (Mulhouse)
•    Université de Strasbourg
•    Panepistimion Thessaloniki
•    Universidade de Lisboa
•    Université de Dakar
•    University of Mumbai
•    Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Τύπος πρόσβασης: Ανοιχτή πρόσβαση με αξιολόγηση προσωπικών ικανοτήτων.  

Τόπος διδασκαλίας: Μπολόνια (Ιταλία), Μυλούζη (Γαλλία), Στρασβούργο (Γαλλία), Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), Λισαβόνα (Πορτογαλία), Ντακάρ (Σενεγάλης), Μουμπάι (Ινδία), Τυφλίδα (Γεωργία). 

Το CLE είναι ένα διετές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών πλήρους φοίτησης το οποίο οργανώνεται από ένα Consortium 5 πανεπιστημίων της ΕΕ και 3 πανεπιστημίων εκτός ΕΕ. Επιδιώκει να παρέχει μια προετοιμασία υψηλής ποιότητας που αντικατοπτρίζει τις πολυπολιτισμικές πτυχές της Ευρώπης, σε τρεις κύριες μεθοδολογικές γραμμές: πολιτισμική, δυναμική και εκπαίδευση βασισμένη στις δεξιότητες.  
Στο τέλος του διετούς προγράμματος, μετά την υπεράσπιση της μεταπτυχιακής τους διατριβής ενώπιον μιας διεθνούς επιτροπής, οι φοιτητές του CLE λαμβάνουν διπλό ή πολλαπλό πτυχίο που εκδίδεται από τα πανεπιστήμια του Consortium στα οποία φοίτησαν για τουλάχιστον ένα εξάμηνο. 


Η γλώσσα στην οποία προσφέρονται τα μαθήματα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το Πανεπιστήμιο που τα παρέχει. 
Το CLE Master Course είναι ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη βελτίωση της ποιότητας του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. 

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει και στηρίζει: 
- τη συνεργασία και τις ανταλλαγές φοιτητών, ακαδημαϊκών και προσωπικού των πανεπιστημίων 
- την παγκόσμια προώθηση της εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως χώρου ακαδημαϊκής αριστείας 
- την επικοινωνία μεταξύ πανεπιστημίων, πολιτιστικών φορέων και επιχειρήσεων (Μουσεία, Εκδοτικοί Οίκοι, Ιδρύματα), όπως και δημόσιων και ιδιωτικών εταιρειών 
- καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες για τους πτυχιούχους του και πρόσβαση στο διεθνές εργατικό δυναμικό.  


Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα CLE έχει ως στόχο την παροχή άριστων T-shaped δεξιοτήτων σε: 
- τουλάχιστον τρεις Ευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλικά-υποχρεωτικά, δύο ακόμη γλώσσες επιλέγοντας ανάμεσα στα Γαλλικά, Ιταλικά ή Ελληνικά) 
- τουλάχιστον τρεις τομείς του Ευρωπαϊκού πολιτισμού και της διανόησης (Λογοτεχνία, Τέχνες, Πολιτισμική Ιστορία, Ηθική και Αισθητική, Γλωσσικές Επιστήμες). 

Στα χρόνια λειτουργίας του προγράμματος, έχει ανατεθεί μία πλειάδα επιπλέον δράσεων σε διακεκριμένους επιστήμονες και προσκεκλημένους ομιλητές  (σεμινάρια, συνέδρια, εργαστήρια, διδασκαλία γλώσσας,…). Στόχος του CLE είναι να διατηρήσει και να διευρύνει αυτό το επιτυχημένο δίκτυο συνεργασιών. 

 

Μετά από έντεκα επιτυχημένα έτη στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε για μία ακόμη φορά την αριστεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος CLE, επιβεβαιώνοντας τον Ιούνιο του 2028 τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus + Erasmus Mundus Joint Master Degrees. Το CLE Master Course επιλέγεται για τρίτη φορά. x
 Το πρόγραμμα στοχεύει: 
1.    Να προωθήσει την αριστεία, τη βελτίωση ποιότητας, την καινοτομία και τη διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) 
2.    Να αυξήσει την ποιότητα και την ελκυστικότητα των Ευρωπαϊκών Α.Ε.Ι. και να στηρίξει τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, προσφέροντας πλήρεις υποτροφίες στους καλύτερους μεταπτυχιακούς φοιτητές παγκοσμίως 
3.    Να βελτιώσει το επίπεδο ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών, και ιδιαίτερα την συνάφεια των Κοινών Μεταπτυχιακών τίτλων (Joint Masters) με την αγορά εργασίας, μέσω αυξημένης συμμετοχής των εργοδοτών. 

 Το πρόγραμμα Erasmus Mundus Joint Masters ενσωματώνει προγράμματα σπουδών από οργανισμούς των κοινοπραξιών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα καθώς και από χώρες οι οποίες είναι συνεργαζόμενα μέλη. Το Erasmus + χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές για έρευνα, καθώς και σε ακαδημαϊκούς και σε προσκεκλημένους λέκτορες για διδασκαλία.  
Χάρη στη συμμετοχή στο Erasmus Mundus Joint Masters program, η ελκυστικότητα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του CLE θα αυξηθεί περαιτέρω ώστε να δεχτεί τους καλύτερους φοιτητές από όλο τον κόσμο. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα βελτιώνει το επίπεδο των δεξιοτήτων των αποφοίτων του καθώς και την διευκόλυνση τους στον τομέα της εύρεσης εργασίας, χάρη στη συνεισφορά των συνεργαζόμενων μελών. 

 

 

Δείτε το βίντεο  Τι λένε οι φοιτητές μας:

 

For infos about CLE you can also download  the project's brochure.

Cookie

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies τρίτων

This site uses third-party cookies for traffic monitoring or for various services. Third-party cookies will be installed only if the "Third-party cookies" checkbox is selected and the OK button is pressed. Without third-party cookies some pages may not work. You can change your mind at any time by clicking on the "Cookies" link on each page at the bottom left. By clicking OK you declare that you have read the Privacy Policy and Cookie Policy and accept it the conditions

τεχνικά cookies
cookies τρίτων