Erasmus Mundus Joint Master Degree Cultures Littéraires Européennes

ΤΟ CLE ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ


 

Από την ίδρυση του CLE το 2008, παρακολουθείται ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών, οι χώρες καταγωγής τους, το ποσοστό επιτυχίας στην εκπαίδευσή τους και οι προοπτικές απασχόλησης ή/και σπουδών και έρευνας μετά την αποφοίτησή τους. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία παρέχουν πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus Mundus CLE, τους στόχους που έχει θέσει και τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει. 

CLE: Παγκόσμια διάσταση 

Μία από τις ιδιαιτερότητες του CLE είναι η παγκόσμια διάστασή του: από την ίδρυσή του, εγγράφηκαν συνολικά 398 φοιτητές από 68 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η ετερογένεια και το εύρος των διαφορετικών καταβολών αποδεικνύει τη βαθιά πολυπολιτισμική ουσία του CLE. Χάρη σε αυτή την παγκόσμια διάσταση, οι φοιτητές συναντούν μια μοναδική ευκαιρία να ασχοληθούν με την ποικιλομορφία και να γνωρίσουν διαφορετικούς ανθρώπους και πολιτισμούς.

 

(εικ. 1) Χώρες προέλευσης των φοιτητών του CLE (2008-2023)


CLE: ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα αριστείας
Το CLE είναι ένα διετές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που απαιτεί πλήρη, ενεργό και συμμετοχική δέσμευση των φοιτητών, οι οποίοι, προκειμένου να λάβουν το πτυχίο Erasmus Mundus, πρέπει να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα μέχρι τον Ιούλιο του δεύτερου έτους. Εκτός από το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει μαθήματα στις γλώσσες της κοινοπραξίας, παρέχονται και άλλες δραστηριότητες, όπως σεμινάρια, διαλέξεις, εργαστήρια και γλωσσικά μαθήματα, ώστε να εξασφαλίζεται μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Όπως παρατηρείται στο γράφημα αρ. 2, το ποσοστό ολοκλήρωσης του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι πολύ υψηλό: το 94% των εγγεγραμμένων φοιτητών παίρνει το πτυχίο.

(εικ. 2) Ποσοστό ολοκλήρωσης του διπλώματος CLE (2008-2023)

 

 

Ευκαιρίες απασχόλησης για το CLE: CLE: Ανθρωπιστικές επιστήμες και αγορά εργασίας


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιέρωσε μέσω του γραφείου ESCO μια ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων. Το εργαλείο αυτό κατέστησε δυνατή τη διενέργεια ανάλυσης σχετικά με τα επαγγελματικά προφίλ που κατέχουν οι απόφοιτοι του CLE, οι οποίοι απασχολούνται σήμερα σε μια μεγάλη ποικιλία τομέων, αξιοποιώντας πολλαπλές δεξιότητες. Από τα στοιχεία προέκυψε ότι το 19,3% συνέχισε την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία μέσω διδακτορικών σπουδών και έρευνας, το 26,1% βρήκε απασχόληση στη διδασκαλία και το 54,6% στη διοίκηση, τη μετάφραση, τις διαπολιτισμικές σχέσεις, τα μέσα ενημέρωσης και την επικοινωνία, την ανεξάρτητη εργασία και τις τέχνες.

 

(εικ. 3) Ανοίγματα απασχόλησης ALUMNI CLE (2010-2022)

 

Παρατηρώντας το γράφημα, διαπιστώνεται ότι το ποσοστό των αποφοίτων που αποφασίζει να μην ακολουθήσει διδακτική και ερευνητική σταδιοδρομία, δεν εξαρτάται από την αλλαγή πορείας. Αντίθετα, πρόκειται για μια μελετημένη επιλογή να επωφεληθούν από το πρόγραμμα, προκειμένου να αποκτήσουν μια βάση ανθρωπιστικών επιστημών, πάνω στην οποία θα οικοδομήσουν μια πορεία σταδιοδρομίας που κινείται σε άλλους τομείς πέραν των ακαδημαϊκών ή της διδασκαλίας. Επιπλέον, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί η μεγάλη ποικιλία των επιλεγμένων τομέων, που κυμαίνονται από τη διοίκηση έως τη διαμεσολάβηση, από την πληροφορική έως τις γλώσσες. 

Οι παρατηρήσεις αυτές μας επέτρεψαν να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα H.E.A.D., το οποίο έχει ως στόχο να αναλύσει τη σχέση μεταξύ των ανθρωπιστικών επιστημών και της αγοράς εργασίας.

 

Κατανομή φύλου: Στατιστικές απόφοιτων του CLE

Όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των φοιτητών του CLE μεταξύ 2019 και 2023, η ανάλυση των δεδομένων αποκαλύπτει ότι οι άνδρες αποτελούν το 32,3%, ενώ οι γυναίκες το 67,7%.

Αυτή η κατανομή των δύο φύλων είναι σύμφωνη με το πεδίο σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος CLE στις ανθρωπιστικές επιστήμες και γλώσσες. Πράγματι, εξετάζοντας τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ισορροπία των φύλων στις Πολιτιστικές Σπουδές (και εντός αυτών, στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Γλώσσες) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που δημοσιεύτηκαν σε ένα άρθρο του 2023 από το Eurostats - έναν επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνει στατιστικές και δεδομένα υψηλής ποιότητας για την Ευρώπη - μπορούμε να πούμε ότι οι αριθμοί του CLE σε αυτό το θέμα είναι σύμφωνοι με αυτούς που παρατηρούνται παντού αλλού στην Ευρώπη.

 Επισκέπτες Καθηγητές

Το πρόγραμμα CLE παρέχει χρηματοδότηση για την κινητικότητα των Καθηγητών που ενδιαφέρονται για μια περίοδο δραστηριότητας στα πλαίσιο των μαθημάτων. Ανά τα έτη, έχουν συμμετάσχει 60 καθηγητές από 20 χώρες: Αλβανία, Αλγερία, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Γαλλία, Γεωργία, Ελλάδα, Ινδία, Ισραήλ, Ιταλία, Κιργιστάν, Λίβανος, Πορτογαλία, Ρωσία, Σενεγάλη, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ (εικ. 4 και 5). Μια τέτοια κινητικότητα όχι μόνο συμβάλλει στον εμπλουτισμό του προγράμματος μέσω νέων προοπτικών διδασκαλίας και έρευνας, αλλά επιτρέπει επίσης την ενίσχυση του δικτύου επαφών του CLE.

 

 

 

 

(εικ. 4) Χώρες προέλευσης Καθηγητών (2008-2023)

 

(Εικ. 5) Επισκέπτες καθηγητές (2008-2023)

Cookie

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies τρίτων

This site uses third-party cookies for traffic monitoring or for various services. Third-party cookies will be installed only if the "Third-party cookies" checkbox is selected and the OK button is pressed. Without third-party cookies some pages may not work. You can change your mind at any time by clicking on the "Cookies" link on each page at the bottom left. By clicking OK you declare that you have read the Privacy Policy and Cookie Policy and accept it the conditions

τεχνικά cookies
cookies τρίτων